Feestverhuur Tiel

Algemene voorwaarden:

1. Definities

1.1 Verhuurder: Feestverhuur Tiel, gevestigd aan het Hovenierslaantje 1a, 4001HN Tiel

1.2 Huurder: Iedere hurende wederpartij van verhuurder, minimale leeftijd 18 jaar.

1.3 Definitieve overeenkomst: overeenkomst is definitief na schriftelijke bevestiging van de verhuurder.

1.4 Verhuurperiode: wordt vastgesteld in de huuroverkomst, indien de huurperiode korter blijkt blijven de overeen gekomen tarieven gelden, indien de periode langer blijkt, dient de huurder voor deze extra periode huur bij te betalen.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of overeenkomst tussen verhuurder en huurder, tenzij er door de verhuurder schriftelijk is afgeweken van de gestelde algemene voorwaarden.

 

3. Leveringscondities

3.1 Transportkosten worden berekend naar het aantal gereden kilometers. 

3.2 Wanneer benodigd, worden verlengkabels en/of stormbanden geleverd bij het product.

3.3 De periode van verhuur is 1 dag voor gebruik.

3.4 Bij boeking binnen 48 uur kan een meerprijs voor spoed worden berekend.

3.5 De huurder dient meerderjarig te zijn en een kopie van zijn/haar legitimatie beschikbaar te stellen.

3.6 De huurder dient de geleverde goederen bij in ontvangstneming te contoleren. Bij het constateren van eventuele gebreken dient direct contact opgenomen te worden met de verhuurder.

3.7 De huurder dient over een aansprakelijkheidsverzekering te beschikken, huurder is gedurende de gehele huurperiode verantwoordelijk voor eventuele schade aan de gehuurde goederen.

3.8 Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen door te verhuren/uitlenen aan een ander persoon.

3.9. De opbouwplaats behoort leeg te zijn voor opbouw, tevens behoren partytenten leeg en schoon te zijn bij afbreken. Is niet het geval worden opruimkosten berekend á €35,- p.p. per uur.

3.10 Rondom de tent moet minimaal 50 cm rondom extra werkruimte zijn.

3.11 Als wij meer dan 15 meter moeten lopen tot de plaatsingslocatie kan een meerprijs berekend worden. 

3.12 Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en niet gebruikt voor andere doeleinden dan de verhuur van artikelen.

 

4. Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zijn mits anders aangegeven exclusief reiskosten.

4.2 Op alle huurartikelen moet een borgbedrag betaald worden, aangepast aan de waarde van de artikelen.

4.3 Betaling dient voorafgaand aan of op de dag van verhuur te worden voldaan, maar uiterlijk bij plaatsen. Betaling kan geschieden middels bankoverschrijving, betaalverzoek of contant aan verhuurder. Bij betaling via bankoverschrijving vermeld u het factuurnummer.

 

5. Annulering

5.1 Huurder en verhuurder hebben tot 48 uur voorafgaand aan de verhuurperiode het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.

5.2 Bij annulering tussen 24-48 uur wordt 50% van de huurkosten in rekening gebracht.

5.3 Bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige bedrag aan huurkosten in rekening gebracht.

5.4 Onmacht als extreme weercondities worden hiervan uitgesloten.

 

Hierbij verklaard u kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Handtekening klant: 

 

 

 

-------------------------------